1. Menú:
  2.  Home
  3. / Perfil del contractant

Perfil del contractant

PROCÉS OBERT DE CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI D'AUDITORIA FINANCERA SOBRE ELS COMPTES ANUALS I DE COMPLIMENT DE LEGALITAT DEL CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PARC EMPRESARIAL D'ACTIVITATS AEROESPACIALS I DE LA MOBILITAT DE VILADECANS.

S'amplia el termini de presentació de les ofertes fins les 14:00 hores del 18 de novembre de 2016, segons anunci enviat al DOGC.

1. Plec de clàusules administratives particulars

1.1. Annexes al plec administratiu

2. Plec de prescripcions tècniques particulars

3. Comptes anuals 2015 Consorci Ca n'Alemany

 

 

 

Benvinguts

Objectius

Deltabcn, motor de connexió de coneixement local i internacional

Ubicació

Deltabcn 50 Ha d'extensió, al terme municipal de Viladecans

Connectant coneixement

Hub de coneixements, en un entorn actiu i permeable

Història del projecte

Potenciar la l'industria aeroespacial, i de la mobilitat en general

El Consorci del Parc Aeroespacial i de la Mobilitat

Objecte: planejament, gestió i urbanització

Eix industrial del Baix Llobregat

Concentració d'activitat industrial

Anell cientific

Un entorn de coneixement