1. Menú:
 2.  Home
 3. / Perfil del contractant

Perfil del contractant

LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ D'UN EQUIP PLURIDISCIPLINAR PER EXECUTAR LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE NOVA PASSAREL·LA PER A VIANANTS I BICICLETES DE CONNEXIÓ ENTRE EL CARRER LLOBATONA I EL SECTOR DE CA N'ALEMANY DE VILADECANS.

 

 1. Projecte Nova  Passarel·la
 2. Plecs  Administratiu i Tècnic per la Direcció de les obres contingudes al Projecte Nova Passarel·la
 3. Annex 1 Plecs per la Direcció d'Obra de les obres contingudes al Projecte Nova Passarel·la (pdf)
  1. Annex 1 Plecs Direcció d'Obra per les obres contingudes al Projecte Nova Passarel·la (doc)
 4. Annex B Programa de Treball de les Obres contingudes al Projecte Nova Passarel·la
 5. Anunci DOGC

 • Termini presentació ofertes:  Dijous 7 setembre de 2017 a les 14:00 hores
 • Lloc: 

  Consorci Ca n'Alemany

  Oficines VIMED

  C/. Pompeu Fabra, 50 - local

  08840 - Viladecans

  Horari: 08:30 a 14:30 hores


***************************************

LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE NOVA PASSAREL·LA PER A VIANANTS I BICICLETES DE CONNEXIÓ ENTRE EL CARRER LLOBATONA I EL SECTOR DE CA n'ALEMANY DE VILADECANS.

 

 1. Projecte Nova  Passarel·la
 2. Plecs Administratius i Tècnic per les Obres Projecte Nova Passarel·la
 3. Annex 1 Plecs Obres Projecte Nova Passarel·la
  1. Annex 1 Plecs Obres Projecte Nova Passarel·la
 4. Annex B Programa de Treball Obres Nova Passarel·la
 5. Pressupost Projecte Nova Passarel·la (TCP)
 6. Anunci licitació DOGC
 •  Termini presentació ofertes:  Dijous 7 setembre de 2017 a les 14:00 hores
 • Lloc: 

  Consorci Ca n'Alemany

  Oficines VIMED

  C/. Pompeu Fabra, 50 - local

  08840 - Viladecans

  Horari: 08:30 a 14:30 hores


***************************************

PROCEDIMENT  OBERT PER L'EXECUCCIÓ DELS TREBALLS DE NETEJA VIÀRIA DELS ÀMBITS D'URBANITZACIÓ 1,2,3,4 I 5 DEL SECTOR PPU-01 DE CA N'ALEMANY AL TERME MUNICIPAL DE VILADECANS.

 

 1. Plec de Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques  
 2. Annexes als Plecs
  1. Annex PCAP i PT Neteja Viaria PPU-01
 3. Annex B Àmbit neteja viària sector PPU-01
 4. Àmbit Urbanització PPU-01 (plànol editable)
 5. Anunci licitació DOGC
 • Termini presentació  d'ofertes fins el 31 de juliol de 2017 a les 14:00 hores.
 • Lloc: 

Consorci Ca n'Alemany

Oficines VIMED

C/. Pompeu Fabra, 50 - local

08840 - Viladecans

Horari: 08:30 a 14:30 hores

 

Benvinguts

Objectius

Deltabcn, motor de connexió de coneixement local i internacional

Ubicació

Deltabcn 50 Ha d'extensió, al terme municipal de Viladecans

Connectant coneixement

Hub de coneixements, en un entorn actiu i permeable

Història del projecte

Potenciar la l'industria aeroespacial, i de la mobilitat en general

El Consorci del Parc Aeroespacial i de la Mobilitat

Objecte: planejament, gestió i urbanització

Eix industrial del Baix Llobregat

Concentració d'activitat industrial

Anell cientific

Un entorn de coneixement