1. Menú:
  2.  Home
  3. / Parc Aeroespacial
  4. / Ordenació Urbanística

Ordenació Urbanística

Amplitut i qualitat

Mitjançant el corresponent Pla urbanístic d'ordenació, el Parc Aeroespacial es divideix, segons el tipus d'activitat que s'hi desenvolupa, en tres grans àrees:

  • El Parc Productiu (22PP), la zona més extensa, dona cabuda a les empreses i activitats de tipus -bàsicament- productiu/industrial.
  • El Parc Tecnològic (22PT), on s'ubiquen les activitats terciàries, tant de caràcter proper a la producció i noves tecnologies, com  de tipus oficines i serveis.
  • El Node de Serveis i altres usos (22NS), on es localitzen els equipaments públics i serveis per a les empreses i els treballadors, i també amb les instal·lacions i espais per a potenciar l'intercanvi de transport al voltant de l'estació de ferrocarril.

D'altre banda,aquesta zonificació s'inscriu en una ordenació de conjunt en la que els espais públics de tot tipus (vials, zones verdes, equipaments) han estat dimensionats i tractats amb una clara voluntat de amplitud i qualitat, per tal de constituir conjuntament un entorn d'elevat nivell ambiental i paisatgístic per a les activitats.

La superfície total destinada a vials, espais públics i equipaments es propera al 60% de la superfície total del sector.

espaciourbano.jpg

 

Benvinguts

Objectius

Deltabcn, motor de connexió de coneixement local i internacional

Ubicació

Deltabcn 50 Ha d'extensió, al terme municipal de Viladecans

Connectant coneixement

Hub de coneixements, en un entorn actiu i permeable

Història del projecte

Potenciar la l'industria aeroespacial, i de la mobilitat en general

El Consorci del Parc Aeroespacial i de la Mobilitat

Objecte: planejament, gestió i urbanització

Eix industrial del Baix Llobregat

Concentració d'activitat industrial

Anell cientific

Un entorn de coneixement