1. Menú:
  2.  Home
  3. / Documentació Tècnica

Documentació Tècnica

A continuació trobaràs documentació tècnica sobre DeltaBcn en format PDF.

 

1. Planejament Urbanístic

1.1. Pla parcial

1.1.1. Memòria

- PPU Alemany_AP_MEM i AEF (PDF)

1.1.2. Normes urbanístiques

- PPU Alemany_AP_NNUU (PDF)

1.1.3. Documentació gràfica

1.2. Modificació MPGM

1.2.1. Memòria i normes urbanístiques

- MPGM Alemany-Usos_AP_MEM i AEF NN (PDF)

1.2.2. Documentació gràfica

 

2. Projectes

2.1. Projectes urbanització

2.1.1. Projecte urbanització carrer Enginy

2.2.2. Projecte nou viaducte

2.2. Projectes Reparcel·lació

2.2.1. Projecte reparcel·lació PA-01

2.2.1.1. Memòria

- Memória REPARCELACIÓ (PDF)

2.2.1.2. Documentació gràfica

- 1_EMPLAÇAMENT (PDF)

- 2_ZONIFICACIÓ (PDF)

- 3_FINQUES APORTADES (PDF)

- 4_FINQUES RESULTANTS (PDF)

- 5_CESSIONS OBLIGATÒRIES (PDF)

- 6_SUPERPOSICIÓ (PDF)

 

Benvinguts

Objectius

Deltabcn, motor de connexió de coneixement local i internacional

Ubicació

Deltabcn 50 Ha d'extensió, al terme municipal de Viladecans

Connectant coneixement

Hub de coneixements, en un entorn actiu i permeable

Història del projecte

Potenciar la l'industria aeroespacial, i de la mobilitat en general

El Consorci del Parc Aeroespacial i de la Mobilitat

Objecte: planejament, gestió i urbanització

Eix industrial del Baix Llobregat

Concentració d'activitat industrial

Anell cientific

Un entorn de coneixement