1. Menú:
  2.  Home
  3. / Benvinguts
  4. / El Consorci del Parc Aeroespacial i de la Mobilitat

El Consorci del Parc Aeroespacial i de la Mobilitat

Objecte: planejament, gestió urbanística i urbanització

L'objecte del consorci és el desenvolupament del planejament, la gestió urbanística i la urbanització dels terrenys situats en el sector de Ca n'Alemany, per tal d'ubicar-hi el Parc Empresarial d'Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat de Viladecans, com a projecte estratègic de la política de Govern de la Generalitat de Catalunya.

El consorci del Parc Aeroespacial es regeix pels òrgans següents:

1. El Consell General

2. La Comissió Executiva

3. El President

4. Director

A part d'aquests, el Consorci disposa d'uns serveis tècnics propis que vetllen per la coordinació i supervisió dels diferents Plans i Projectes necessaris per a l'execució material del sector d'activitats.

 

Benvinguts

Objectius

Deltabcn, motor de connexió de coneixement local i internacional

Ubicació

Deltabcn 50 Ha d'extensió, al terme municipal de Viladecans

Connectant coneixement

Hub de coneixements, en un entorn actiu i permeable

Història del projecte

Potenciar la l'industria aeroespacial, i de la mobilitat en general

El Consorci del Parc Aeroespacial i de la Mobilitat

Objecte: planejament, gestió i urbanització

Eix industrial del Baix Llobregat

Concentració d'activitat industrial

Anell cientific

Un entorn de coneixement